Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Paříž, 2. 10. 2014Tlačová správa

40 ROKOV ELEKTROMOBILOV V MITSUBISHI MOTORS

Od elektromobilu Minica EV k Mitsubishi i-MiEV, ďalej k Outlanderu PHEV, ku koncepčnému vozidlu Concept XR-PHEV, k ...

Outlander PHEV je najnovším zástupcom dlhého radu elektromobilov od Mitsubishi Motors a zároveň prirodzeným vývojovým stupňom po kľúčovom i-MiEV so 100% elektrickým pohonom, ktorý je sám priamym nasledovníkom modelu Minica EV z roku 1970 - tento vznikol potom, čo sa Mitsubishi v roku 1966 pustilo do výskumu a vývoja na poli elektromobilov.

1966…

Práce na vývoji a výrobe elektromobilov od Mitsubishi začali ešte predtým, ako sa Mitsubishi Motors oddelilo od koncernu Mitsubishi Heavy Industries (MHI)*. V októbri 1966 bol totiž koncern MHI poverený úlohou postaviť prototypy elektromobilov a zahájiť testovacie programy s využitím vylepšenej technológie akumulátorov.

Koncern MHI spojil sily so spoločnosťami Mitsubishi Electric Corporation a Japan Storage Battery Co, Ltd (dnes GS Yuasa Corporation) a zahájil vývoj elektromobilu koncipovaného ako vozidlo do mesta a špeciálne servisné vozidlo pre blízku budúcnosť. V máji 1971 po zostavení prvých 10 prototypov potom novo vytvorená spoločnosť MMC dodala dvanásť elektromobilov typu E12 (vychádzajúcich zo sériového modelu Minivan) poháňaných pomocou olovených akumulátorov.

*V roku 1970 sa oddelila automobilová divízia koncernu Mitsubishi Heavy Industries Ltd a vznikla dnešná Mitsubishi Motors Corporation.


Po tomto úvodnom programe na poli elektromobilov z roku 1971 nasledovalo niekoľko ďalších, čím boli položené základy súčasných modelov i-MiEV Outlander PHEV, vo vzácnej zhode s otázkami, s ktorými sa vtedajší svet potýkal a dodnes s nimi zápasí:

 • Znečistenie ovzdušia v 70. a 80. rokoch minulého storočia,
 • Globálne otepľovanie v 90. rokoch minulého storočia a v prvej dekáde tohto tisícročia,
 • Dnešná energetická bezpečnosť.

Presuňme sa v rýchlosti do roku 2006, kedy bol vyhlásený Program výskumu a vývoja "i MiEV", ktorý priniesol hmatateľný výsledok štyroch desiatok rokov intenzívneho výskumu a vývoja na poli elektromobilov, a následne do júla roku 2009, kedy sa po viac než 500 tisícoch kilometrov testovania oficiálne predstavil model i-MiEV vo svojej konečnej podobe.

Následne už konštruktéri a marketingoví špecialisti MMC mohli zhromažďovať reálne údaje od zákazníkov z celého sveta s cieľom lepšie pochopiť ich priania a zadefinovať ďalšie kroky pre MMC na ceste k masívnejšiemu rozšíreniu elektromobilov (predĺženie dojazdu a pod.).


Zmeny v globálnom meradle

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť rolu japonských inštitúcií, keďže výskumné a vývojové aktivity MMC na poli elektromobilov prispeli k plneniu náročných cieľov, ktoré komerčnému sektoru určilo japonské Ministerstvo hospodárstva, obchodov a priemyslu ("MEZI") vo svojej "Stratégii vozidiel novej generácie 2010" (http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/NG-V2.pdf). Tá sa stala novou stratégiou Japonska popisujúcou strednodobé a dlhodobé aktivity zahŕňajúce automobilový priemysel, súvisiace odvetvia aj spoločnosť ako takú.

A do budúcnosti. Automobilka Mitsubishi Motors Corporation (MMC) už dlhodobo presadzuje priekopnícke technológie a pýši sa prítomnosťou na viac než 160 trhoch celého sveta. Je preto dobre pripravená chopiť sa štrukturálnych zmien dopadajúcich na celosvetový automobilový priemysel, či už z geografického alebo ekologického hľadiska.

Výrobcovia dnes čelia špecifickému dopytu na rozvojových trhoch (kde sú požadované cenovo dostupné, avšak robustné a moderné automobily) aj na opäť rastúcich vyspelých trhoch (zmenšovanie – tzv. downsizing, ľahšie a hospodárnejšie vozidlá). MMC preto pragmaticky sústredila svoje konštrukčné zdroje do nových riešení, ktoré na tieto nové potreby zákazníkov reagujú, vrátane konkrétnych cieľov určených obchodným plánom "Jump 2013" (napr. 20% elektromobilov a plug-in hybridov do roku 2020).

Aktivity automobilky Mitsubishi Motors majú široký záber a zahŕňajú celý rad globálnych riešení, ako napr.

 • Globálne platformy:
  • "Global Small" pre B Segment - trieda malých vozidiel (Space Star / Mirage, ...)
  • "Project Global"* pre Segmenty C / D - nižšia stredná / stredná trieda (ASX**, Outlander, ...)
 • Downsizing:
  • Crossover Mitsubishi Outlander sa pozrel o stupienok nižšie v podobe modelu ASX* spadajúceho do nižšej strednej triedy
  • Návrat ku koreňom v segmente B s inteligentne riešeným modelom Space Star s dĺžkou 3 710 mm
 • Znižovanie hmotnosti:
  • Výrazný posun vpred vo všetkých oblastiach pre tichší, bezpečnejší a lepšie vybavený Nový Outlander (cca. až -100 kg) alebo Space Star (cca. -120 kg oproti modelu Colt)
 • Spotreba paliva / nižšia Emisie CO2:
  • Funkcia "Auto Stop & Go" k dispozícii pre širšie spektrum modelov a pohonných jednotiek
  • Ďalšie zdokonaľovanie vysoko hospodárnych čistých vznetových motorov 4N1 Clean Diesel vlastnej konštrukcie MMC s plánom širšieho budúceho uplatnenia v rámci celého modelového radu
  • Ďalší vývoj architektúry zážihových motorov (nové motory MIVEC v ponuke pre Nový Outlander, Space Star)
 • Alternatívne hnacie ústrojenstvo:
  • Rozširovanie ponuky elektromobilov od Mitsubishi
  • Zavádzanie technológie "PHEV" (plug-in hybridné vozidlá) vychádzajúce z elektromobilov Mitsubishi (Outlander, nástupca modelu ASX, nástupca modelu Pajero / Montero / Shogun atď.)

* Outlander, Lancer a Lancer Evolution, Delica D: 5, ASX**
** Na niektorých trhoch "RVR", resp. "Outlander Sport" v USA


Ďalšie kroky

Čisté elektrický pohon aj plug-in hybridné pohonné ústrojenstvo (vrátane akumulátorov novej generácie, elektromotorov, elektronických riadiacich systému a pod.) majú v rámci výskumu a vývoja MMC vysokú prioritu a MMC ich považuje za svoje kľúčové technológie.

Ako je zrejmé zo záplavy koncepčných modelov odhalených v roku 2013 (napr. Concept-CA, Concept XR-PHEV Concept GC-PHEV), automobilka Mitsubishi Motors je jasne rozhodnutá ďalej pokračovať vo vývoji svojich vlastných technológií elektromobilov a plug-in hybridných modelov s cieľom zlepšovať ich parametre a znižovať náklady ...

... Napríklad Concept XR-PHEV využíva ľahký a veľmi hospodárny pohon predných kolies v kombinácii s hybridným hnacím ústrojenstvom PHEV (viď vyššie) odvodeným od prevereného systému, ktorý je využitý v modeli Outlander PHEV. V tejto konfigurácii tu však nájdeme iba jeden elektromotor. Riešenie s hybridným elektrickým pohonom PHEV a pohonom predných kolies bez elektromotora na zadnej náprave znamená nižšiu hmotnosť a zníženie trecích strát, čo sa odráža v nižšej spotrebe paliva i elektriny; práve toto dokážu vysoko oceniť záujemcovia o cenovo dostupnejšie a kompaktnejšie vozidlá nižšej strednej triedy.

... Na samotnom vrchole radu PHEV sa nachádza koncepčný modelu Concept GC-PHEV; o jeho pohon sa stará plug-in hybridná elektrická sústava (viď nižšie), ktorá je zárukou presvedčivého výkonu a uspokojivého pôžitku z jazdy, očakávaného od veľkého SUV, avšak s čo najnižším dopadom na životné prostredie, čo dnes už vnímame ako samozrejmosť.

Pohonné ústrojenstvo PHEV v tomto prípade tvorí preplňovaný zážihový agregát 3,0 l V6 s variabilným časovaním sacích ventilov MIVEC, spojka, osemstupňová automatická prevodovka, výkonný elektromotor (nižšia hmotnosť aj trecie straty oproti usporiadaniu s dvojicou elektromotorov) a vysokokapacitný akumulátor (s ohľadom na lepšie rozloženie hmotnosti medzi nápravami je zabudovaný pod podlahou batožinového priestoru).

Príspevok k ekológii

V kontexte výroby elektromobilov je Mitsubishi Motors Corporation toho názoru, že vozidlá využívajúce na svoj pohon elektrinu (čisté elektromobily, vozidlá s hybridným pohonom aj plug-in hybridné elektromobily) nemožno vnímať izolovane, ale vždy ako súčasť širšieho ekosystému, v rámci ktorého môžu prispieť k zodpovednejšiemu a hospodárnejšiemu využívaniu energie i zdravšiemu prostrediu a životnému štýlu.

V spojení s ďalšími progresívnymi partnermi MMC podporuje hneď niekoľko iniciatív na poli ekológie ako je napr..:

Podpora a rozvoj infraštruktúry:

MMC sa stala jedným zo zakladajúcich členov asociácie CHAdeMO (www.chademo.com/indexa.html), ktorej cieľom je presadzovať väčšie rozšírenie elektromobilov cestou technického vylepšovania rýchlonabíjacích zariadení, štandardizácie metód dobíjania a medzinárodného šírenia know-how jednotlivých členov v súvislosti s budovaním rýchlonabíjacích zariadení.

Asociácie CHAdeMO bola oficiálne založená 15. marca 2010 a dnes predstavuje významnú globálnu organizáciu združujúcu viac ako 230 členov (k tomu viac ako 30 tzv. "pozorovateľov"), ako sú podnikateľské subjekty a vládne organizácie, napr. výrobcovia automobilov, elektroenergetické spoločnosti, výrobcovia dobíjacích zariadení, poskytovatelia dobíjacích služieb a ďalšie podporné skupiny.

Výskum a vývoj v oblasti technológií:

 • M-tech laboratórium
  Spoločnosti Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Electric Corporation a Mitsubishi Motors Corporation (MMC) prevádzkovali demonštračný systém „inteligentných rozvodných sietí", ktorý využíval akumulátor elektromobilu vo výrobnom závode MMC v Okazaki blízko japonského mesta Nagoya.

  Vďaka M-tech laboratóriu preukázalo Mitsubishi Motors výhody presunu elektrickej záťaže dobíjaním v noci a vybíjaním v priebehu dňa pomocou akumulátora elektromobilu.

  Taktiež boli vyvinuté dva ďalšie systémy:
  - Riadiaci systém hospodárenia s energiami EMS ("System Energy Management"): inteligentné rozhranie schopné využívať dostupnú kapacitu na palube elektromobilu / plug-in hybridného vozidla v úlohe doplnkového zdroja inteligentnej elektrickej siete
  - Systém Integrácie Elektromobilu EIS ("Electric Vehicle Integration System"): zariadenie, ktoré nepretržite monitoruje zostávajúcu kapacitu trakčného akumulátora elektromobilu / plug-in hybridného vozidla a optimalizuje dobíjanie batérie v závislosti od harmonogramu plánovaného využitia vozidla jeho majiteľom.

 • Bezdrôtové dobíjanie:
  Spoločnosti WiTricity Corporation, IHI Corporation a Mitsubishi Motors Corporation sa dohodli, že spoja sily v oblasti výskumu a vývoja systémov pre bezdrôtové dobíjanie elektromobilov, kompatibilných s existujúcimi rozvodnými sústavami a umožňujúcimi jednoduché nasadenie v praxi. Uvedené riešenie by do budúcna malo zvýšiť praktickú využiteľnosť elektromobilov.

  Systémy bezdrôtového dobíjania umožňujú prenos energie medzi zdrojom energie umiestneným na povrchu zeme alebo pod ním a vozidlom disponujúcim zariadením pre vstrebávanie tejto energie. Vozidlo sa dobíja automaticky po zaparkovaní, bez akéhokoľvek fyzického prepojenia medzi vozidlom a zdrojom energie.

 • Dobíjanie pomocou slnečnej energie:
  Spoločnosti Mitsubishi Electric & Electronics USA, Inc (Mitsubishi Electric) a Mitsubishi Motors North America, Inc (MMNA) v júni roku 2011 predstavili v centrále spoločnosti MMNA v kalifornskom meste Cypress svoju solárnu dobíjaciu stanicu pre elektromobily. Dobíjacia stanica získava energiu z 96 fotovoltaických modulov (vždy po 175 W) od Mitsubishi Electric.

  Solárne panely od Mitsubishi Electric sú vyrobené technológiou 100% bezolovnatého spájkovania a môžu sa pochváliť jedným z najlepších parametrov konverznej účinnosti v tomto odvetví, čím ešte zlepšujú celkovú efektivitu trvalú udržateľnosť daného projektu.

 • "Inteligentná poľnohospodárska sieť":
  Spoločnosti Mitsubishi Motors a Nichicon sa spoločne rozhodli realizovať výskumný projekt s cieľom študovať spôsoby využitia predtým prehliadaným zdrojov energie vo vidieckych oblastiach.

  V tzv. Poľnohospodárskej dobíjacej stanici sa elektrina získaná zo slnka ukladá do lítium-iónových akumulátorov a potom využíva k rýchlemu dobíjaniu elektromobilov podľa protokolu CHAdeMO.

  Elektromobily sa následne požičiavajú farmárom v okolí tejto dobíjacej stanice a systém zbiera údaje napr. o tom, ako sú elektromobily zo strany poľnohospodárskych podnikov využívané.

  Uvedený projekt umožní vyššiu mieru mechanizácie poľnohospodárstva prostredníctvom dobíjacích staníc a elektromobilov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Praktické oblasti uplatnenia zahŕňajú napr. lokálnu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pre spotrebu na mieste výroby, s odbúraním potreby vyrábať elektrinu z generátorov spaľujúcich fosílne palivá; činnosť fariem čerpajúcich obnoviteľné zdroje energie v oblastiach úplne bez elektrifikácie; a nižšie náklady na poľnohospodársku výrobu vďaka využívaniu elektromobilov nevyžadujúcich naftu.

Pilotné projekty:

Mitsubishi Motors sa spoločne s rôznymi partnermi ďalej zapája do významných pilotných projektov elektromobilov po celom svete (inteligentné komunity, monitorovanie, ukážky najlepších technológií pre elektromobily atď.).

Ide napr. o tieto projekty:

 • Španielsko (projekt "ZEM2ALL" v Malage);
 • Francúzsko (projekt "Lyon Confluence" v Lyone);
 • Malta (projekt "Life +");
 • a ďalšie ...

... To je ukážka niekoľkých vybraných projektov, ktoré sú tou správnou cestou, ako v praxi ukázať masívne zavádzanie technológií na úsporu energií a obnoviteľných zdrojov v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte, rovnako tak ako väčšie využívanie vozidiel budúcej generácie, napr. elektromobilov vlastného modelové radu (i-MiEV, Outlander PHEV, atď.).


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk