Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 29.6.2017

Bratislava/Elsloo/Tokio, 1. 7. 2013Tlačová správa

SYSTÉM PRE ZMIERŇOVANIE NÁSLEDKOV ČELNEJ KOLÍZIE OD MITSUBISHI ZÍSKAL OCENENIE OD EuroNCAP

Systém pre zmierňovanie následkov čelnej kolízie (FCM) spoločnosti Mitsubishi Motors Corporation, ktorý je súčasťou výbavy modelu Mitsubishi Outlander *, získal ako najnovší pokrokový bezpečnostný systém ocenenie "Advanced Reward" od nezávislého európskeho inštitútu Euro NCAP.


Benefit v oblasti bezpečnosti

Vyspelé technológie, či už sa týkajú predchádzania kolíziám, priebehu kolízií alebo stavu po kolíziách, dnes vymedzujú míľniky vo vývoji bezpečnejších vozidiel, a preto od roku 2010 oceňuje Euro NCAP výrobcov automobilov za nové bezpečnostné technológie predstavujúce vedecky podložený prínos v oblasti bezpečnosti pre vodiča i spoločnosť ako takú.

Každej technológii, ktorú výrobca nominuje na ocenenie, priradí Euro NCAP panel skúsených odborníkov, ktorí skúmajú jej vlastnosti predložené daným výrobcom. Prostredníctvom logických a rigoróznych analýz spôsobu, akým bola technológia vyvinutá, testovaná a overovaná, a vďaka skúsenostiam z reálnej prevádzky, je stanovená výkonnosť a očakávaná účinnosť systému. V prípade dobrých výsledkov EuroNCAP takúto technológiu ocení, tak ako dnes ocenil systém FCM spoločnosti Mitsubishi Motors.

Päťhviezdičkový Outlander

Systém pre zmierňovanie následkov čelnej kolízie je ďalším svedectvom, ako spoločnosť Mitsubishi Motors prispieva k bezpečnosti cestnej premávky. Prvýkrát bol predstavený v minulom roku v modeli Mitsubishi Outlander, ktorý EuroNCAP ocenil piatimi hviezdičkami v nárazových testoch. Systém FCM dopĺňajú ďalšie vyspelé bezpečnostné prvky - adaptívny tempomat alebo systém monitorovania a podpory udržiavania jazdného pruhu. Všetky tieto prvky bude Mitsubishi využívať aj vo svojich budúcich modeloch. EuroNCAP k oceneniu dodáva: "Ocenený systém pre zmierňovanie následkov čelné kolízie spoločnosti Mitsubishi Motors je dôkazom toho, že niektorí výrobcovia automobilov sa snažia pomáhať znižovať počet nehôd a zranených na cestách vďaka autonómnom systémom núdzového brzdenia."

Spolu s adaptívnym tempomatom a systémom monitorovania a podpory udržiavania jazdného pruhu predstavuje systém FCM ďalšie rozšírenie bezpečnostných iniciatív a inovácií vyvinutých spoločnosťou Mitsubishi Motors. Ako príklad doterajšieho vývoja možno uviesť štruktúru RISE ** (Reinforced Impact Safety Evolution), postupné zdokonaľovanie prvkov aktívnej bezpečnosti či zavádzanie nových prvkov pasívnej bezpečnosti.

* Na slovenskom trhu dostupný vo verzii s automatickou prevodovkou, výbava Instyle.
** Mitsubishi Motors RISE je unikátny dizajn karosérie, ktorý prináša dramatický pokrok v oblasti bezpečnosti. RISE v podstate rozptyľuje energiu pri bočných a zadných nárazoch a kontroluje deformáciu karosérie, čím zvyšuje bezpečnosť pasažierov a pomáha chrániť palivový systém pri zadnom náraze.

SYSTÉM pre zmierňovanie následkov čelnej kolízie (FCM)*

  • Systém FCM, ktorý využíva rovnako ako adaptívny tempomat 77 GHz radar, monitoruje prekážky na ceste pred Outlanderom a automaticky využíva brzdy v prípade, že je nutné zabrániť zrážke alebo zmierniť jej dopad.
  • Ak sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku čelné zrážky, vodič je upozornený zvukovou signalizáciou a kontrolkou na prístrojovej doske. Systém FCM tiež zvýši tlak v brzdnom okruhu a brzdy sú tak pripravené na veľmi rýchlu reakciu.
  • Ak potom vodič stlačí brzdový pedál, funkcia brzdového asistenta sa aktivuje skôr, než je obvyklé, a brzdy brzdia s minimálnym oneskorením.
  • Keď už je kolízia vysoko pravdepodobná, zapája sa dvojstupňová funkcia automatického brzdenia:
    • Prvý stupeň: systém začne mierne brzdiť, aby prinútil vodiča vyhnúť sa zrážke.
    • Druhý stupeň: systém začne prudko brzdiť, aby pomohol zabrániť alebo zmierniť kolízii.
  • FCM môže pomôcť vyhnúť sa kolízii, ak ide vozidlo rýchlosťou nižšou než 30 km/h systém zaznamená stacionárne objekt pred vozidlom. S ohľadom na ďalšie idúce vozidlá môže FCM tiež pomôcť vyhnúť sa kolízii, ak je rozdiel rýchlostí medzi rozpoznaným vozidlom a Outlanderom nižšia než 30 km / h. Keď je rozdiel väčší než 30 km/h, nemôže FCM zabrániť kolízii, ale môže pomôcť znížiť jej závažnosť.

*Systém FCM nie je schopný postihnúť všetky jazdné a dopravné situácie, všetky typy objektov všetky jazdné a prírodné podmienky.
*Systém FCM nie je schopný zaznamenať všetky vozidlá. Najlepšie funguje v prípade veľkých alebo bežných osobných vozidiel.***


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk