Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Ženeva, 6. 3. 2012Tlačová správa

„MiEV DOM“ - Nový Koncept

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) v súlade so svojou priekopníckou úlohou v elektromobilite, odštartovanou v roku 1966, sa rozhodla pre ešte širší záber a to začleniť do svojho budúceho rozvoja aj problematiku infraštruktúry.

To je dôvod, prečo sa spoločnosť MMC, okrem ďalších iniciatív, stala zakladajúcim členom asociácie CHAdeMO, ktorej cieľom je presadzovať elektromobily prostredníctvom technického zdokonaľovania rýchlonabíjacích zariadení, aktivít vedúcich k štandardizácii dobíjacích metód a medzinárodného rozšírenia znalostí členov asociácie CHAdeMO súvisiacich s inštaláciou rýchlonabíjacích zariadení (http://www.chademo.com/indexa.html).

Rovnako to je dôvod, prečo sa spoločnosť Mitsubishi Motors rozhodla vyvinúť svoj inovatívny koncept tzv. „MiEV Dom“.

Inteligentný

„MiEV Dom“, ktorý bol po prvý krát predstavený na tokijskom autosalóne v roku 2009 a následne ďalej vyvíjaný pre autosalón v roku 2011, je konceptom „inteligentného domu“, ktorý sa vysporiadava s problematikou energie a globálneho otepľovania tým, že súčasne riadi využívanie energie medzi samotným domom, „inteligentnými zariadeniami“, elektromobilmi či plug-in hybridmi (P-HEV) a „inteligentnými sieťami“ prostredníctvom systému riadenia energie EMS (Energy Management System) a vlastného integrovaného systému elektromobilu spoločnosti MMC EIS (Electric Vehicle Integration System).

- Systém riadenia energie EMS (Energy Management System):
Mitsubishi Motors sa zapája do množstva testov v snahe preskúmať efektívne využitie elektromobilov (EV) resp. plug-in hybridov (P-HEV) a recyklovaných batérií z elektromobilov v súvislosti s rozvojom inteligentných sietí s cieľom efektívne využiť elektrickú energiu v domácnostiach, firmách a miestnych komunitách.

V rámci týchto vývojových krokov Mitsubishi Motors v súčasnosti spolupracuje s Mitsubishi Corporation a Mitsubishi Electrics na vývoji systému riadenia energie EMS, čo je inteligentné rozhranie, ktoré premieňa kapacitu energie uloženú v elektromobile (EV) či plug-in hybride (P-HEV) na dodatočné zdroje inteligentnej elektrickej siete.

Interaktívny systém prispieva k optimalizácii využitia energie tým, že umožňuje externé použitie elektrickej energie uskladnenej vo vysokokapacitnej batérii pohonu elektromobilu (EV) či plug-in hybridu (P-HEV) pre napájanie domov alebo iných budov. Zmyslom je presunúť všeobecné využívanie energie z denných špičiek na noc, kedy je dopyt po energii oveľa menší. V dôsledku toho by došlo k zníženiu špičiek spotreby.

Systém EMS môže pracovať taktiež tak, že zabezpečí, aby dobíjanie batérie elektromobilu prebiehalo v čase, keď je spotreba energie nižšia.

- Integrovaný systém elektromobilu EIS (Electric Vehicle Integration System):
Spoločnosť Mitsubishi Motors taktiež vyvíja integrovaný systém elektromobilu EIS, ktorý komunikuje so systémom riadenia energie domu (EMS). Systém EIS neustále monitoruje stav nabitia trakčnej batérie elektromobilu (EV) či plug-in hybridu (P-HEV) a optimalizuje dobíjanie batérie tak, aby to zodpovedalo časovému plánu majiteľa pri využívaní vozidla.

To umožňuje, aby bola batéria elektromobilu (EV) či plug-in hybridu (P-HEV) neustále plne nabitá a pripravená k jazde. Prínosom je nielen pohodlie vodiča, ale taktiež zníženie celkových nákladov za elektrinu.

Vzhľadom k tomu, že systém EIS vždy zabezpečuje dostatočné nabitie batérie, aby sa s vozidlom dalo odísť, je v trakčnej batérii vždy dostatok energie použiteľnej aj pre iné účely.

Vpred

„MiEV Dom“ spoločnosti Mitsubishi Motors ukazuje aké ďalšie úlohy môžu elektromobily (EV) či plug-in hybridy (P-HEV) plniť: okrem samotnej dopravy môžu pomôcť nanovo definovať riadenie spotreby energie v regióne alebo v celom štáte a ako také znížiť celkovú spotrebu a emisie CO2, až po recykláciu batérií pohonu ako prídavného zariadenia pre uskladnenie energie pre „MiEV Dom“.

To však nie je všetko. Skúmajú sa i ďalšie možné oblasti, či už strednodobé alebo dlhodobé:

  • V poslednej dobe sa pozornosť sústreďuje na použitie vysokokapacitných trakčných batérií elektromobilov ako zdroja veľkého množstva energie v núdzových situáciách.
    V dôsledku toho spoločnosť Mitsubishi Motors v súčasnej dobe vyvíja systém, v ktorom budú elektromobily schopné dodávať až 1500 W tým, že sa pripoja k externému zásobovaniu. Cieľom je v priebehu fiškálneho roka 2011 túto energiu maloobchodne predávať (v Japonsku).
    Na tokijskom autosalóne v roku 2011 sa prirodzeným príkladom možností využitia elektromobilu stala kaviareň MiEV Café, nakoľko táto využívala prototyp tohto systému k napájaniu veľkých elektrických domácich spotrebičov.
  • V dlhodobom výhľade sa spoločnosť Mitsubishi Motors v spojení s americkou spoločnosťou WiTricity Corporation a japonskou IHI Corporation pustila do výskumu a vývoja ľahko rozmiestniteľných bezdrôtových nabíjacích systémov pre dobíjanie elektromobilov*.
    Bezdrôtové systémy dobíjania využívajú vysielacie zariadenia pre prenos energie umiestnenej na povrchu vozovky. Zariadenia prenášajú elektrickú energiu na vozidlo vybavené zariadením pre príjem energie.
    Príchod tejto technológie na trh umožní rýchle bezdrôtové nabíjanie pri semaforoch alebo pri parkovaní pri nákupných centrách či iných podnikoch. Možno taktiež pri súkromných inteligentných domoch akým bol „MiEV Dom“ vystavený na tokijskom autosalóne v roku 2011*. Elektromobily tak budú pre zákazníkov oveľa praktickejšie.

* Nie je súčasťou expozície na ženevskom autosalóne 2012


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk