Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Born / Bratislava, 25. 1. 2012Tlačová správa

VÝSLEDKY PREDAJA Mitsubishi MOTORS V EURÓPE ZA KALENDÁRNY ROK 2011 - 149 967 PREDANÝCH VOZIDIEL A 7% NÁRAST

Aj napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam, ktoré sa počas roka 2011 vyskytli, sa Mitsubishi Motors Europe (MME) podarilo dosiahnuť nárast predaja o 7% v porovnaní s rokom 2010 a 149 967 predaných vozidiel oproti 140 311 vozidlám predaným v predchádzajúcom roku*.

Neustále výzvy – zhoršená ekonomická situácia a prírodné katastrofy v Ázii
Tento pozitívny výsledok bol dosiahnutý aj napriek spletitej hospodárskej situácii v regióne; ukončeniu vládnych programov “šrotovného” na trhoch ako Francúzsko; radikálnym úsporným opatreniam v Španielsku, Grécku, Portugalsku či Írsku ako aj kolísavej dôvere zo strany zákazníkov naprieč Európou.

Náročné ekonomické podmienky postihli nielen európskych zákazníkov, ale aj Mitsubishi Motors, ktoré tak ako aj ďalší japonskí výrobcovia automobilov, muselo čeliť nepriaznivým výmenným kurzom a sérii prírodných nešťastí v Ázii:

 • Vplyv záplav v Thajsku na reťazec dodávateľov (model L200): Aj keď výrobné centrum Mitsubishi Motors (MMTh) nebolo priamo zasiahnuté, prírodná katastrofa v Thajsku sa dotkla dodávateľov komponentov, čo vyústilo do jedno mesačného sklzu vo výrobe. Zameškaná výroba by mala byť podľa plánu dobehnutá čo najskôr a to do konca fiškálneho roka t.j. do 31. marca 2012.
 • Vplyv zemetrasenia v Japonsku na sieť dodávateľov modelov japonskej výroby (modely ASX, Lancer, Pajero/Montero/Shogun, i-MiEV, atď,…): Aj napriek tomu, že výrobné závody Mitsubishi Motors Corporation neboli priamo zasiahnuté, výpadky v dodávkach elektrickej energie a niektorých špecifických komponentov viedli k úpravám rozvrhu výroby a k dočasným zmenám v mixe t.j. k dočasnému vyradeniu niektorých komponentov. Vypadnutý objem vozidiel sa úplne podarilo dobehnúť v októbri 2011.

* 34 krajín (s výnimkou Ruska a Ukrajiny) – vrátane modelu L200.

Maximálne úsilie prinieslo svoje ovocie aj v sťažených podmienkach
Aj napriek neustálym výzvam vynaložili európsky distribútori Mitsubishi Motors maximálne úsilie s cieľom prekonať nepriaznivé okolnosti, čoho dôsledkom sú pozitívne predajné výsledky: Mitsubishi Motors Corporation (MMC) sa stalo jedným z dvoch japonských výrobcov automobilov, ktorí v zmysle výslednej správy ACEA za kalendárny rok 2011 v priebehu roka 2011 zaznamenali nárast (+ 3.1% za obdobie január až december).

Zatiaľ čo celkové výsledky trhu boli prirodzene ovplyvnené hospodárskou krízou, niektorým krajinám sa podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky, počínajúc trhom MME číslo jedna – Nemeckom (+27%).

Za zmienku stoja taktiež pozoruhodné výsledky:

 • Nórska (+48%), ktoré sa posunulo na tretiu priečku a ktoré je najväčším trhom elektromobilu Mitsubishi i-MiEV v Európe a druhým najväčším trhom modelu Outlander,
 • Talianska (+ 19%) v podmienkach najväčšieho poklesu trhu (- 10.9% jan. – dec.),
 • osvedčených “ťahúňov” Turecka (+ 31%), Holandska (+13%), Belgicka (+ 25%) , Švajčiarska (+ 24%) a Rakúska (+ 20%),
 • či Francúzska (+ 18%), ktoré sa vrátilo k svojim pôvodným predajným číslam.

Všetky tieto krajiny prispeli v roku 2011 k uspokojivým výsledkom Mitsubishi dosiahnutým v Európe (viď tabuľka nižšie).

Produktové piliere
Ešte pred postupným uvedením úplne novej generácie vozidiel počnúc rokom 2012, preukázal súčasný modelový rad Mitsubishi, že si v očiach európskych zákazníkov stále drží vysoký kredit, najmä v segmente SUV a crossoverov, ktoré tvoria DNA značky Mitsubishi:

 • Takmer 50 000 predaných vozidiel modelu ASX v kalendárnom roku 2011, ktoré sa ukázalo byť správnym vozidlom na správnom mieste, je vysoko nad rámec pôvodne plánovaných 30 000 ks a to aj v podmienkach narastajúcej konkurencie v segmente.
 • “Evergreeny” ako je pick-up L200 a off-road Pajero aj naďalej zostávajú silnými “ťahúňmi” či už z pohľadu objemu alebo ziskovosti predstavujúc 22% z celkového objemu predajov Mitsubishi Motors v Európe.

Elektromobil Mitsubishi i-MiEV, ktorý udáva tón budúcnosti modelového radu Mitsubishi, pokračuje vo svojom dobíjaní európskych ciest o to viac, o čo viac sa vyvíja európsky trh s vozidlami na elektrický pohon a s tým súvisiaca infraštruktúra. Dôkazom toho je 2 660 predaných vozidiel v roku 2011 vo viac než 20 krajinách, na ktorých je elektromobil i-MiEV dostupný.

Ďalšie kroky
V tak nestálom a nepredvídateľnom ekonomickom prostredí by nebolo múdre spoľahlivo predpovedať výsledky kalendárneho roku 2012, avšak cieľom bude dosiahnuť minimálne také výsledky, aké sa podarilo zaznamenať v súčasnosti.

Aj napriek aktuálnej hospodárskej situácii sa budú Mitsubishi Motors Europe a jej distribútori usilovať prekonať výzvy roku 2011 a to aj vďaka sérii nových produktov, vrátane:

 • svetovej premiéry nového prémiového vozidla, ktoré bude predstavené na Autosalóne v Ženeve 2012
 • odhalenia európskej špecifikácie modelu “Global Small” (začiatok predaja v Európe je naplánovaný na úvod kalendárneho roka 2013)
 • ďalších iniciatív majúcich za cieľ podporiť predaje modelov ASX, Pajero a L200
 • zahájenia príprav na uvedenie vlastnej technológie P-HEV z dielne Mitsubishi v Európe (najskôr v Japonsku v priebehu fiškálneho roka 2012)

Objem predaných vozidiel Mitsubishi za kalendárny rok 2011 po krajinách (Top 15):

1. Nemecko30 971 vozidiel+ 27%
2. Veľká Británia17 060 vozidiel- 10%
3. Nórsko8 996 vozidiel+ 48%
4. Taliansko8 759 vozidiel+ 19%
5. Španielsko8 254 vozidiel- 14%
6. Turecko7 677 vozidiel+ 31%
7. Poľsko7 071 vozidiel- 29%
8. Izrael7 050 vozidiel- 16%
9. Holandsko6 910 vozidiel+ 13%
10. Francúzsko6 725 vozidiel+ 18%
11. Švédsko6 324 vozidiel+ 7%
12. Belgicko5 897 vozidiel+ 25%
13. Švajčiarsko5 617 vozidiel+ 24%
14. Rakúsko5 017 vozidiel+ 20%
15. Portugalsko3 297 vozidiel- 33%

Objem predaných vozidiel Mitsubishi za kalendárny rok 2011 po modeloch:

1. ASX49 463 vozidieluvedený na trh koncom jari 2010
2. Colt26 193 vozidiel- 12.7%
3. L20023 684 vozidiel+ 6%
4. Outlander19 779 vozidiel- 22%
5. Lancer18 138 vozidiel- 32%
6. Pajero9 116 vozidiel+ 1%
7. i-MiEV2 660 vozidieluvedený na trh začiatkom roka 2011

Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk