Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Yokohama / Tokio / Bratislava, 20. 6. 2011Tlačová správa

Joint Venture spoločností Nissan a Mitsubishi Motors v oblasti mini vozidiel - spoločnosť s názvom NMKV Co., Ltd

Spoločnosť NMKV Co., Ltd, nový Joint Venture výrobcov automobilov Nissan Motor Co., Ltd. a Mitsubishi Motors Corporation zameraný na vývoj mini vozidiel určených pre japonský trh, dnes zverejnila výhľad svojich obchodných plánov do budúcna.

 

Nový Joint Venture bol založený 1. júna 2011, kedy aj zahájil svoju činnosť s 35 zamestnancami. Spoločnosť NMKV Co., Ltd má sídlo v Takanawa, Minato Ward v Tokiu.

Novo založená spoločnosť NMKV Co., Ltd bude zastrešovať činnosti ako produktové plánovanie a konštrukčné inžinierstvo budúcich mini vozidiel pre Nissan a Mitsubishi určených pre japonský trh, ktoré budú vychádzať z know-how oboch spoločností. Vznik spoločnosti NMKV Co., Ltd má za cieľ spojiť silné stránky oboch výrobcov automobilov Nissan a Mitsubishi v oblasti konštruktérstva vozidiel, vývoja a zaobstarávania komponentov, ktoré tvoria súčasť globálnej stratégie uviesť na trh nové produkty v segmente mini vozidiel.

Viac než jednu tretinu predaja nových vozidiel na japonskom trhu tvorí segment mini vozidiel, čo je zapríčinené stabilne silným dopytom po menších a ekologických vozidlách. Nový Joint Venture zameraný na vývoj mini vozidiel umožní spoločnosti Nissan pokračovať vo vývoji produktov, ktoré budú v oblasti dizajnu odrážať DNA automobilky ako aj fázy jej produktového plánovania. Automobilka Mitsubishi bude zase z nového Joint Venture profitovať využitím vysoko konkurenčných produktov v rámci svojej produktovej línie ako aj z väčších výhod vyplývajúcich z úspor z veľkovýroby vďaka nákupnej kapacite spoločnosti Nissan.

Založenie spoločnosti NMKV Co., Ltd je súčasťou projektu majúceho za cieľ rozšírenie obchodnej spolupráce, na ktorej sa obe spoločnosti dohodli v decembri 2010.

Stručná charakteristika Joint Venture
Dátum vzniku spoločnosti:1. júna 2011
Základné imanie:10 miliónov jenov
Štruktúra imania:Nissan Motor Co., Ltd.: 50%
Mitsubishi Motors Corporation: 50%
Adresa spoločnosti:3-23-17 Takanawa, Minato Ward, Tokio
Počet zamestnancov:35 zamestnancov
Charakteristika obchodu:Produktové plánovanie a konštrukčné inžinierstvo mini vozidla určeného pre japonský trh
Hlavní členovia predstavenstva:CEO (Chief Executive Officer): Junichi Endo
COO (Chief Operating Officer):Shinichi Kurihara

Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk