Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 29.6.2017

Bratislava, 26. 4. 2011Tlačová správa

AUTOmaticky pomáhame: 42 360 Eur pre Japonsko od Mitsubishi Motors

Spoločnosť M Motors SK s.r.o. a jej sesterská spoločnosť M Motors CZ s.r.o., dovozcovia vozidiel Mitsubishi do Slovenskej a Českej republiky rozbehli 21. 3. špeciálnu kampaň „AUTOmaticky pomáhame“ na pomoc Japonsku, postihnutému ničivým zemetrasením. Jej princíp bol nastavený tak, že po dobu jedného mesiaca bolo z každého predaného vozidla vždy automaticky uložených 120 Eur bez DPH na špeciálne konto.

Kampaň „AUTOmaticky pomáhame“ trvala mesiac a jej výsledky sú za obdobie 21. 3. - 21. 4. fantastické. Veľké poďakovanie patrí nielen všetkým autorizovaným predajcom, ale samozrejme aj všetkým novým zákazníkom Mitsubishi. Ich spolo nou zásluhou boli dosiahnuté nasledujúce výsledky:

 
M Motors SK s.r.o. 121 predaných vozidiel 14 520 Eur na pomoc Japonsku
M Motors CZ s.r.o. 232 predaných vozidiel 27 840 Eur na pomoc Japonsku
Celkom SK & CZ 353 predaných vozidiel 42 360 Eur na pomoc Japonsku

Martin Krob, generálny riaditeľ oboch spoločností, k tomuto výsledku uviedol: „Sme s Mitsubishi a Japonskom v dobrom i zlom. Bolo pre nás samozrejmosťou pomôcť v rámci svojich možností. A čiastka, ktorú sme vybrali, je naozaj skvelá. Ďakujem všetkým našim zákazníkom a zároveň im gratulujem, že si nielen zakúpili výborné vozidlo, ale ešte navyše pomohli dobrej veci!“

Na slovenskom a českom trhu budú peniaze prevedené na účet Červeného kríža.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk