Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 29.6.2017

Bratislava / Tokio, 24. 6. 2010Tlačová správa

Spoločnosť Mitsubishi Motors podpísala s vládou Dánska Memorandum o Porozumení týkajúce sa popularizácie vozidiel na elektrický pohon

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dnes oznámila, že na Ambasáde Dánska v Tokiu podpísala Memorandum o Porozumení (MoP) s predstaviteľmi dánskej vlády ohľadom popularizácie novej generácie vozidla na elektrický pohon Mitsubishi i-MiEV v Dánsku.

V zmysle ustanovení MoP sa dánska vláda zaviazala, že zváži začlenenie elektromobilov Mitsubishi i-MiEV do svojej flotily v alebo po roku 2011, zabezpečí podporné aktivity propagujúce vozidlá na elektrický pohon a implementuje s tým súvisiacu infraštruktúru. S cieľom znížiť emisie CO2 v krajine dánska vláda ďalej proaktívne zabezpečí implementáciu iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia ako súčasť národnej politiky, ktorá bude obsahovať aj daňové stimuly týkajúce sa elektromobilov. Dánska vláda bude zároveň spolupracovať so spoločnosťou MMC v oblasti popularizácie vozidiel na elektrický pohon v Dánsku.

Veľvyslanec Dánska v Japonsku, Jeho excelencia p. Franz-Michael Skjold Mellbin privítal podpis Memoranda, pričom uviedol: “Som veľmi rád, že dnes dánska vláda spolu so spoločnosťou Mitsubishi Motors Corporation podpísala Memorandum o Porozumení týkajúce sa problematiky vozidiel na elektrický pohon v Dánsku. Japonsko a Dánsko sú svetovými lídrami v oblasti environmentálnych technológií, preto verím, že spolupráca týkajúca sa elektromobilov prispeje nielen k rozvoju priemyslu v oboch krajinách, ale aj k ochrane životného prostredia na globálnej úrovni. Som presvedčený o tom, že z prieniku technologických znalostí v oblasti elektromobilov, ktoré do vzájomnej spolupráce prináša Mitsubishi Motors Corporation, a z technologických inovácií, ktorými zase prispeje Dánske kráľovstvo, sa zrodia nové riešenia.“

Prezident spoločnosti MMC ďalej dodal: “Som veľmi šťastný, že si Dánsko ako jeden zo svetových lídrov v environmentálnej oblasti zvolilo práve spoločnosť Mitsubishi Motors, aby sa stala jeho partnerom v oblasti popularizácie vozidiel na elektrický pohon. Verím, že budeme schopní prispieť k vybudovaniu lepšej, na životné prostredie orientovanej, spoločnosti v Dánsku.“

Spoločnosť MMC, ktorá už uviedla elektromobil Mitsubishi i-MiEV do predaja v Japonsku a v Hong Kongu, podpísala Memorandum o Porozumení s vládami viacerých krajín po celom svete, okrem iných napr. s predstaviteľmi Monackého Kniežactva či Islandu s cieľom spolupracovať pri popularizácii a s tým súvisiacej propagácii elektromobilov v príslušných krajinách.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk