Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Bratislava / Tokio, 17. 12. 2009Tlačová správa

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation podpísala memorandum o porozumení s Clinton Climate Initiative

Skvelá cesta k popularizácii vozidiel na elektrický pohon.

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) podpísala Memorandum o spolupráci a porozumení s Clinton Climate Initiative (CCI) - programom Nadácie Williama J. Clintona - týkajúce sa popularizácie elektrických vozidiel. Tento krok je významným záväzkom spoločnosti MMC stáť v čele éry vozidiel na elektrický pohon s cieľom udržať si túto pozíciu aj do budúcna, čo je presne v súlade s Environmentálnou víziou Mitsubishi Group do roku 2020 („Mitsubishi Group Environmental Vision 2020"). Súčasťou politiky MMC zameranej na ochranu životného prostredia je proaktívna spolupráca s rozličnými partnermi pri vytváraní priaznivého prostredia s nízkymi emisiami CO2.

Tento krok je zároveň súčasťou programu siete elektromobilov C40 („C40 Electric Vehicle Network“), ktorý bol avizovaný 16. decembra na svetovom klimatickom summite starostov v Kodani. C40 je skupinou miest, ktoré sa zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov a ktorých realizačným partnerom je CCI. Program Clinton Climate Initiative spolupracuje s partnerskými mestami* C40 na znížení emisií skleníkových plynov prostredníctvom takých projektov, akými sú nízkoenergetické stavby, odpadové hospodárstvo a doprava.

Prostredníctvom novo vytvorenej skupiny C40 sa najväčšie mestá na svete zaviazali, že v priebehu nasledujúceho roka podniknú kroky, ktoré budú zamerané na kľúčové oblasti mestských aktivít s cieľom úspešne uviesť do prevádzky vozidlá na elektrický pohon. Spoločnosť MMC odsúhlasila spoločne s Clinton Climate Initiative a skupinou C40, že budú nápomocní pri vývoji infraštruktúry pre vozidlá na elektrický pohon v súlade s ich parametrami.

Záväzok spoločnosti MMC spočíva v progresívnej politike výroby, ktorej cieľom je, aby do roku 2020 tvorili 20% z celkovej produkcie značky vozidlá na elektrický alebo hybridný pohon. Spoločnosť MMC počas leta predstavila v Japonsku úplne novú generáciu elektrického vozidla Mitsubishi i-MiEV, pričom do dnešného dňa už dodala na domáci trh viac než 800 kusov tohto inovatívneho vozidla. Spoločnosť MMC zároveň plánuje ďalšie rozšírenie predaja na celom svete.

Hlavné body Memoranda o spolupráci a porozumení medzi Clinton Foundation a MMC sú:

  • Výmena informácií o vozidlách na elektrický pohon;
  • Propagácia vozidiel na elektrický pohon s cieľom dosiahnuť dopyt po takýchto vozidlách v mestách skupiny C40;
  • zhromažďovanie a zdieľanie údajov o používaní elektromobilov v mestách C40.

*C40 je združenie najväčších svetových miest, ktoré sa zaviazali riešiť problémy spojené s klimatickými zmenami. Členmi skupiny sú: Addis Abeba, Atény, Bangkok, Peking, Berlín, Bogota, Buenos Aires, Káhira, Caracas, Chicago, Dillí, Dháka, Hanoj, Hongkong, Houston, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Karachi, Lagos, Lima, Londýn, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Mexico City, Moskva, Mumbaj, New York, Paríž, Philadelphia, Rio de Janeiro, Rím, Sao Paulo, Soul, Šanghaj, Sydney, Toronto, Tokio a Varšava.

O Clinton Climate Initiative

Nadácia Williama J. Clintona zahájila projekt Clinton Climate Initiative (CCI) s cieľom vytvoriť a rozvíjať vyspelé riešenia pre zlepšenie klímy a pre zamedzenie klimatických zmien. Spolupracuje s vládami a obchodnými partnermi na celom svete pri poskytovaní špecifických riešení pre jednotlivé oblasti, ktoré zodpovedajú lokálnym ekonomickým podmienkam a stavu životného prostredia. CCI sa zameriava na tri strategické oblasti: zvýšenie energetickej efektívnosti miest, vytváranie čistej energie ako aj meranie a vyhodnocovanie schopnosti lesov pohlcovať CO2. Pri každom z uvedených programov využíva CCI holistický prístup pri riešení hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov, ako aj pri práci s ľuďmi, postupmi a praktikami, ktoré ich ovplyvňujú. CCI je dodávateľským partnerom skupiny C40 - združenia veľkých miest, ktoré sa rozhodli spojiť svoje sily pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Ďalšie informácie o projekte Clinton Climate Initiative a nadácii William J. Clinton Foundation nájdete na stránke www.clintonfoundation.org/cci


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk