Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 29.6.2017

Bratislava / Tokio / Amsterdam, 2. 12. 2009Tlačová správa

Spoločnosti Mitsubishi Motors Corporation a Japan Delivery System Corporation spoločne vyvinuli systém dobíjania elektromobilu pre apartmánové komplexy v Japonsku

Systém využíva už existujúcu sústavu „rozvodných skríň“ („delivery-box“) a umožňuje dobíjanie elektromobilu na parkovacích miestach v apartmánových komplexoch

Spoločnosti Mitsubishi Motors Corporation (MMC) a Japan Delivery System Corporation (JDS)* spoločne vyvinuli systém dobíjania elektromobilov pre apartmánové komplexy. Systém nazývaný i-NABÍJAČKA (i-CHARGER) je v predaji už od 1. decembra 2009 prostredníctvom spoločnosti JDS.

Inštalácia a správa infraštruktúry pre dobíjanie elektromobilov v rámci spoločných parkovacích priestorov v apartmánových komplexoch v Japonsku predstavuje spôsob ako popularizovať a tak podporiť každodenné využívanie vozidiel na elektrický pohon v krajine. i-NABÍJAČKA je napojená na už existujúcu sústavu „rozvodných skríň“, čo jej umožňuje využívať schopnosť takejto sústavy presne identifikovať kto, kedy a koľko elektrickej energie odobral tak, aby dokázali správcovia apartmánových komplexov jednoduchým spôsobom určiť spotrebu elektrickej energie jednotlivými nájomníkmi.

Zatiaľ je i-NABÍJAČKA určená tým obyvateľom apartmánových komplexov, ktorí vlastnia vozidlo na elektrický pohon. Avšak akonáhle bude dokončený rezervačný systém, ktorý je momentálne vo vývoji, zdieľanie dobíjania elektromobilov bude v apartmánových komplexoch možné tak, aby sa dosiahlo ďalšie rozšírenie tejto infraštruktúry.

*Spoločnosť JDS je aktívna v oblasti správy, predaja a výstavby systémov rozvodných skríň v apartmánových komplexoch v Japonsku, pričom dosahuje 40% podiel na trhu.

Hlavné funkcie i-NABÍJAČKY

i-NABÍJAČKA, ktorá využíva schopnosti „rozvodných skríň“ v oblasti bezpečnosti, správy užívateľov a overenia nájomníkov, poskytuje v spojení so zariadením pre dodávku elektrickej energie nasledovné funkcie:

  • Keď nájomník použije verifikačnú kartu „rozvodnej skrine“ prostredníctvom hlavného napájacieho zdroja, aktivuje sa zástrčka umiestnená na jeho parkovacom mieste tak, aby si mohol dobiť svoj elektromobil.
  • Čas dobíjania je presne odpočítaný a spravovaný “rozvodnou skriňou” tak, aby mohol správca budovy vyfakturovať konkrétnemu nájomníkovi správnu sumu za odber elektrickej energie.
  • Na podporu systému “rozvodných skríň” bude zriadená 24-hodinová bezplatná podporná linka.

V pláne je aj vybudovanie samostatných jednotiek nezávislých na systéme "rozvodných skríň".

** "Rozvodná skriňa" je systém skriniek, ktorý umožňuje doručenie alebo odoslanie paketov, keď nájomníci nie sú doma. “Rozvodná skriňa” upozorní nájomníkov o doručení paketu a nájomník môže odstrániť paket zadaním PIN kódu alebo prostredníctvom verifikačnej karty. Tieto systémy boli po prvý raz zavedené do apartmánových komplexov pred 15 rokmi a dnes sú často inštalované aj v rámci nových apartmánových domov.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk