Servisná sieť Mitsubishi WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 17.8.2017

Autorizovaná servisná sieť Mitsubishi Motors

Poprad Bratislava Bratislava Trenčín Topoľčany Prievidza Nitra Levice Žilina Banská Bystrica Spišská Nová Ves Košice Prešov Michalovce Komárno Komárno Humenné Trnava

Štandardy kvality, ktoré dodržiavame v autorizovaných servisoch Mitsubishi:

  • Kalkulácie cien práce podľa časových noriem výrobcu a cenníka servisných prehliadok
  • Dodržiavanie predpísaných maloobchodných cien ND v celej sieti autorizovaných opravcov Mitsubishi
  • Dodržiavanie technologických postupov opráv predpísaných výrobcom s použitím špeciálnych prípravkov Mitsubishi
  • Preškolený personál autorizovaných opravcov Mitsubishi podľa požiadaviek výrobcu
  • Objednanie servisných prác cez internet
  • Ponuka zapožičania náhradného vozidla za zvýhodnenú cenu pre zákazníkov Mitsubishi
  • Ponuka predĺženej asistenčnej služby ZDARMA pre vozidlá staršie ako 3 roky po prevedenej servisnej prehliadke
  • Ponuka originálnych náhradných dielov, príslušenstva a doplnkov

Dodržiavanie kvalitatívnych štandardov zvyšuje úroveň poskytovaných servisných služieb, transparentnosť vyúčtovania opravy a má priamy vplyv na spokojnosť zákazníka.


Servisné miesto Outlander PHEV


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk