Prehľad príslušenstva WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 17.8.2017

Doplnky a príslušenstvo modelov Mitsubishi

Možno si hovoríte, prečo sa trápiť s príslušenstvom? Veď stačí všetky nápady jednoducho premietnuť na rysovaciu dosku a výsledkom je dokonalý automobil. Jedným dôvodom pre výber doplnkov a príslušenstva je to, že Vaša predstava o dokonalosti sa od tej našej s najväčšou pravdepodobnosťou líši. Ďalším dôvodom je fakt, že automobily reprezentujú individuálny štýl, vkus a charakter svojich majiteľov. My všetci sa navzájom líšime a sme radi, keď nás aj ostatní vnímajú odlišne.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk