Modely Mitsubishi WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 17.8.2017

Prehľad ponúkaných modelov Mitsubishi

Naším mottom je jazda plná života. To je dôvod, prečo naši technici a konštruktéri chodia každý deň do práce. Štatistiky ukazujú, že vo Vašom vozidle strávite „roky svojho života“. Chceli by sme, aby tieto roky boli pre Vás čo najpríjemnejšie a najprospešnejšie. Chceme zaistiť, aby ste sa vždy, keď budete viesť svoje vozidlo a položíte nohu na pedál alebo len keď zbežne zazriete svoj odraz... chceli usmievať. Usmievať sa a cítiť sa plní života... a užívať si jazdy plnej života.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk